,

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA1110-6EE32-0AA0 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 70…100


SIEMENS Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA1110-6EE32-0AA0 3VA11, up to 160A, 3-pole, TM220 trip unit ATFM – MCCB 3VA1, đến 160A, 3 cực, bộ điều khiển từ nhiệt TM220 ATFM
With adjustable overload protection Ir from (0.7…1)xIn and fixed short-circuit protection Ii
Đặc tuyến quá tải chỉnh định được từ (0.7…1)xIn và đặc tuyến ngắn mạch cố định
Icu=70kA 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 70…100 4,391,200

4,391,200 

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA1110-6EE32-0AA0 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 70…100

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA1 3 cực
MCCB 3VA1 có chức năng đóng cắt mạch điện, bảo vệ ngắn mạch và quá tải.
MCCB 3VA1 3P lên đến 1000A, dòng cắt ngắn mạch từ 25 đến 70kA tại 415V AC (*)
Ics = 100% Icu
Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt, dòng định mức chỉnh định được Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-1, 60947-2, 60947-3, 60947-4-1

Mã hàng: 3VA1110-6EE32-0AA0

Dòng điện định mức: 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 70…100

Thông số kỹ thuật: 3VA11, up to 160A, 3-pole, TM220 trip unit ATFM – MCCB 3VA1, đến 160A, 3 cực, bộ điều khiển từ nhiệt TM220 ATFM
With adjustable overload protection Ir from (0.7…1)xIn and fixed short-circuit protection Ii
Đặc tuyến quá tải chỉnh định được từ (0.7…1)xIn và đặc tuyến ngắn mạch cố định
Icu=70kA

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA1110-6EE32-0AA0 100A - Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 70…100
3VA11, up to 160A, 3-pole, TM220 trip unit ATFM – MCCB 3VA1, đến 160A, 3 cực, bộ điều khiển từ nhiệt TM220 ATFM
With adjustable overload protection Ir from (0.7…1)xIn and fixed short-circuit protection Ii
Đặc tuyến quá tải chỉnh định được từ (0.7…1)xIn và đặc tuyến ngắn mạch cố định
Icu=70kA 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 70…100

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA1 3 cực
MCCB 3VA1 có chức năng đóng cắt mạch điện, bảo vệ ngắn mạch và quá tải.
MCCB 3VA1 3P lên đến 1000A, dòng cắt ngắn mạch từ 25 đến 70kA tại 415V AC (*)
Ics = 100% Icu
Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt, dòng định mức chỉnh định được Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-1, 60947-2, 60947-3, 60947-4-1

Mua hàng chính hãng SIEMENS 3VA1110-6EE32-0AA0 3VA11, up to 160A, 3-pole, TM220 trip unit ATFM – MCCB 3VA1, đến 160A, 3 cực, bộ điều khiển từ nhiệt TM220 ATFM
With adjustable overload protection Ir from (0.7…1)xIn and fixed short-circuit protection Ii
Đặc tuyến quá tải chỉnh định được từ (0.7…1)xIn và đặc tuyến ngắn mạch cố định
Icu=70kA 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 70…100

Liên hệ Dientudong theo Hotline 088-6789-888Email: [email protected] để được hổ trợ giá tốt nhất