,

Tiếp điểm phụ 5SM6011-2


SIEMENS Tiếp điểm phụ 5SM6011-2 5SM6 arc fault detection devices (AFDD)
Thiết bị chống cháy
|trên đường nguồn
Use with – Dùng với MCB 5SL60 2-pole Rated current Ie Up to 16 A #VALUE!

Tiếp điểm phụ 5SM6011-2

Phụ kiện điện cho cầu dao tự động MCB
Electrical accessories for Miniature circuit breakers
Phụ kiện điện như tiếp điểm phụ, tiếp diểm báo lỗi, cuộn cắt,
cuộn cắt thấp áp, bảo vệ dòng rò…cho MCB 5SL, 5SY, 5SP4
Electrical accessories for MCB 5SL, 5SY, 5SP4
such as Auxiliary switches, Fault signal contacts,
Shunt trip, Undervoltage releases, RC units…

Mã hàng: 5SM6011-2

Dòng điện định mức:

Thông số kỹ thuật: 5SM6 arc fault detection devices (AFDD)
Thiết bị chống cháy
|trên đường nguồn
Use with – Dùng với MCB 5SL60 2-pole Rated current Ie Up to 16 A

Tiếp điểm phụ 5SM6011-2
5SM6 arc fault detection devices (AFDD)
Thiết bị chống cháy
|trên đường nguồn
Use with – Dùng với MCB 5SL60 2-pole Rated current Ie Up to 16 A

Phụ kiện điện cho cầu dao tự động MCB
Electrical accessories for Miniature circuit breakers
Phụ kiện điện như tiếp điểm phụ, tiếp diểm báo lỗi, cuộn cắt,
cuộn cắt thấp áp, bảo vệ dòng rò…cho MCB 5SL, 5SY, 5SP4
Electrical accessories for MCB 5SL, 5SY, 5SP4
such as Auxiliary switches, Fault signal contacts,
Shunt trip, Undervoltage releases, RC units…

Mua hàng chính hãng SIEMENS 5SM6011-2 5SM6 arc fault detection devices (AFDD)
Thiết bị chống cháy
|trên đường nguồn
Use with – Dùng với MCB 5SL60 2-pole Rated current Ie Up to 16 A

Liên hệ Dientudong theo Hotline 088-6789-888Email: [email protected] để được hổ trợ giá tốt nhất